ประกวดราคาจ้างจ้างศูนย์ฝึกอบรมและสนับสนุนการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่นของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code