ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลโครงการให้เหล้าเท่ากับแช่ง ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code