ประกวดราคาจ้างจ้างบริหารจัดการด้านงานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code