ประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรมค่ายสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับเยาวชน (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ