ประกวดราคาจ้างจัดเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566 วาระ พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code