ประกวดราคาจ้างจัดงานเวทีการจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท้องถิ่นและพันธุกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code