ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ในส่วนพื้นที่สำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code