ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 5 โซนสวนสาธารณะ เพื่อรองรับอัตรากำลังในปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code