ประกวดพูดสุนทรพจน์ ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 1413 จัดกิจกรรม การประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ” ซึ่งเป็นคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของนายกรัฐมนตรี พร้อมเสวนาเปิดใจเยาวชนและครอบครัวที่เคยตกหลุมดำน้ำเมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ วิภาวดี 64

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/VOlsyJ

Shares:
QR Code :
QR Code