ประกวดชุดนิทรรศการ หัวข้อ ช่วยด้วยฉันติดกับดัก

featured

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่เดอะฮอล์บางกอก เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว หัวข้อ “ช่วยด้วยฉันติดกับดัก” (Help me I’m trapped) เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาที่สนใจได้ร่วมโชว์ไอเดียผลิตสื่อสร้างสรรค์เท่าทันพนัน โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโชว์นิทรรศการจำนวน 5 ทีม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/32dcLM9

Shares:
QR Code :
QR Code