ประกวดจัดทำสื่อรณรงค์ประเภทสปอตโฆษณา บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติด และStop Drugs Start Change

featured

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและมอบรางวัลผลการแข่งขันการประกวดจัดทำสื่อรณรงค์ประเภทสปอตโฆษณา ในหัวข้อ “บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติด” ระดับอุดมศึกษา และหัวข้อ “Stop Drugs Start Change” ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2561 จัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย(ยท.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2KrtUJB

Shares:
QR Code :
QR Code