ปภ.แนะวิธีป้องกันอุบัติภัยช่วงน้ำท่วม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะวิธีป้องกันอุบัติภัยในช่วงน้ำท่วมไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำ หรือเดินลุยน้ำตามลำพังอย่างเด็ดขาด เพราะอาจพลัดตกน้ำและจมน้ำเสียชีวิต หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ พายเรือเข้าใกล้แนวเสาไฟฟ้า อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต รวมทั้งระวังสัตว์มีพิษหนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่ในบ้าน สวมรองเท้าบู๊ทเดินลุยน้ำป้องกันการเหยียบเศษวัสดุของมีคมที่จมอยู่ใต้น้ำ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันโรคระบาดในช่วงน้ำท่วม

ปภ.แนะวิธีป้องกันอุบัตภัยช่วงน้ำท่วม

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยกำลังประสบสถานการณ์น้ำท่วมทำให้มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติภัย และให้การดำเนินชีวิตในช่วงน้ำท่วมเป็นไปอย่างปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีปฏิบัติ ดังนี้

กรณีน้ำท่วมบ้านเรือน ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้า พร้อมย้ายปลั๊กไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง สับสวิตซ์ไฟลง หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ และพายเรือเข้าใกล้แนวเสาไฟฟ้า เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล จะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตได้

ดูแลเด็กและคนชราอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำหรือเดินลุยน้ำตามลำพังอย่างเด็ดขาด เพราะเด็กอาจพลัดตกน้ำและจมน้ำเสียชีวิตได้ รวมทั้งห้ามขับรถลุยน้ำท่วม เพราะความแรงของน้ำอาจพัดพาหนะจมน้ำ

หลีกเลี่ยงการเดินข้ามลำน้ำที่มีระดับน้ำสูงเหนือเขา และกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก เพื่อป้องกันการถูกน้ำพัดจมน้ำเสียชีวิต ไม่เดินลุยน้ำด้วยความเคยชิน ให้ใช้ไม้สำรวจเส้นทาง โดยเฉพาะการเดินลุยน้ำในช่วงกลางคืน ให้ใช้ไฟส่องทางเพื่อป้องกันการพลัดตกท่อระบายน้ำหรือบ่อน้ำ

ห้ามจับสัตว์น้ำในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง หรือน้ำไหลเชี่ยวกราก ระมัดระวังสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง เป็นต้น ที่หนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่ในบ้านเรือน โดยเฉพาะบริเวณใต้ตู้ ในรองเท้า เสื่อผ้าห่ม ที่นอน ผ้าเช็ดเท้า เป็นต้น

ควรสวมรองเท้าบู๊ททุกครั้งที่เดินลุยน้ำ เพื่อป้องกันการเหยียบเศษวัสดุที่จมอยู่ใต้น้ำ เช่น เศษแก้วแตก กระเบื้องตะปู เป็นต้น ทำให้เป็นบาดทะยัก

บริโภคน้ำและรับประทานอาหารที่สะอาด ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้เป็นระเบียบ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันโรคระบาดในช่วงน้ำท่วม เช่นโรคฉี่หนู อหิวาตกโรค เป็นต้น

สุดท้ายนี้ การใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง จะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงน้ำท่วมเป็นไปด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code