ปภ.เตือนระวังอันตรายจากการเล่นน้ำในช่วงมรสุม

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เตือนนักท่องเที่ยวไม่ลงเล่นน้ำในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน  อาจถูกคลื่นซัดหรือคลื่นทะเลดูดได้  เลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ไม่มีป้ายหรือธงสัญลักษณ์เตือนอันตราย  ไม่เล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรง สวมใส่เสื้อชูชีพหรือห่วงยางทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำ หากประสบเหตุคลื่นน้ำทะเลดูด ห้ามว่ายสวนกระแสน้ำ ให้พยุงตัวลอยน้ำพร้อมชูมือเพื่อขอความช่วยเหลือ

ปภ.เตือนระวังอันตรายจากการเล่นน้ำในช่วงมรสุม

นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปิดเผยว่า  ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุม สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน  ทำให้ทะเลมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรง  เพื่อความปลอดภัย ขอเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้ลงเล่นน้ำในระยะนี้ เพราะอาจถูกคลื่นซัดหรือคลื่นทะเลดูด ทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้ เพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นน้ำซัดและคลื่นทะเลดูด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีปฏิบัติ  ดังนี้

หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณพื้นที่เสี่ยงเกิดคลื่นใต้น้ำ  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นชายหาดที่มีคลื่นเบา ผิวน้ำดูราบเรียบ และไม่มีฟองคลื่นสีขาว  บริเวณหัวหาด ท้ายหาดหรือบริเวณที่ติดกับแหลมยื่นไปในทะเล บริเวณที่คลื่นพัดน้ำมาซัดชายฝั่งแบบซ้ำๆ เป็นหยักๆ ในรอยเดิม จนกลายเป็นร่องทรายใต้น้ำ พื้นที่เดิมที่เคยเกิด rip current  และมีป้ายหรือธงปักประกาศเตือนภัย บริเวณที่แนวทรายเกิดการกัดเซาะลึกจนเป็นแนวยาว บริเวณที่มีโขดหินหรือมีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางใต้ทะเล เช่น รีสอร์ท และบริเวณที่มีการยุบตัวของแอ่งทรายใต้น้ำอย่างรวดเร็วหรือเกิดคลื่นที่มีความรุนแรงมากจนซัดทรายให้เป็นแอ่ง  เลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ไม่มีป้ายเตือนหรือธงสัญลักษณ์เตือนอันตราย ไม่ลงเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นลมแรง โดยเฉพาะช่วงหลังฝนตกหนักหรือหลังจากคลื่นในทะเลปั่นป่วน  สวมใส่เสื้อชูชีพหรือห่วงยางทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำ ไม่ลงเล่นน้ำตามลำพังหรืออยู่ห่างจากกลุ่มคน เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย

กรณีประสบเหตุ ห้ามว่ายทวนกระแสน้ำเข้าหาฝั่ง ให้ปล่อยตัวไปตามกระแสน้ำ โดยพยุงตัวลอยน้ำพร้อมชูมือขึ้นเหนือน้ำเพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อรู้สึกว่าไม่มีแรงดูดจากใต้น้ำแล้วให้ว่ายน้ำขนานกับแนวชายฝั่งโดยว่ายไปตามทางของฟองคลื่นขาว เพราะบริเวณดังกล่าวจะมีระดับน้ำตื้น

และเป็นจุดที่น้ำพัดเข้าหาฝั่ง  คลื่นทะเลจะช่วยดันตัวเข้าหาฝั่ง

 

 

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Shares:
QR Code :
QR Code