ปภ.สุราษฎร์ฯ เตรียมฝึกป้องกันปัญหาก่อการร้าย

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ปภ.สุราษฎร์ฯ เตรียมฝึกป้องกันปัญหาก่อการร้าย  thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมการจัดฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดการฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีความรู้ ทักษะ ปะสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนการทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และสามารถลดความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ