ปภ.สั่งรับมืออากาศเย็น

เร่งสำรวจ-จัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว

 

          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศหนาวเย็นในรอบ 30 ปี โดยประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว รวมถึงจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเครื่องกันหนาวในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

ปภ.สั่งรับมืออากาศเย็น

          นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากที่ได้ติดตามสภาพภูมิอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าฤดูหนาวปีนี้จะมีสภาพอากาศหนาวที่สุดในรอบ 30 ปี อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ โดยเฉพาะในพื้นที่ 11 จังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีสภาพอากาศหนาวจัด ได้แก่ จ.ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และ จ.นครพนม

 

          ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหนาวในฤดูหนาวนี้ ปภ.จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเครื่องกันหนาว ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศหนาวโดยติดตามการรายงานพยากรณ์อากาศสำรวจและจัดทำบัญชีจำนวนผู้ประสบภัยหนาวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่รวมถึงตั้งศูนย์รับบริจาคในแต่ละจังหวัดด้วย

 

          ในช่วงที่อากาศหนาวเริ่มมาแล้วอย่างนี้ จึงอยากบอกให้ประชาชนดูและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และระวังอันตรายจากภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะเพลิงไหม้และไฟป่า เนื่องจากฤดูหนาวมีสภาพอากาศแห้ง และลมพัดแรง ทำให้ไฟลุกลามและอยากต่อการควบคุมเพลิง

 

          ส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับผ่านเส้นทางที่มีหมอกลงจัด เพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ดี ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ตลอดจนให้งดเว้นการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษปกคลุมในช่วงฤดูหนาว หากประชาชนในพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

 

 

Update : 04-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code