ปภ. ประสานจังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยช่วงปีใหม่

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ปภ. ประสานจังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยช่วงปีใหม่ thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานทุกจังหวัดเตรียมความ พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในระยะนี้ พร้อมเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอดจนประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ความกดอากาศสูงกำลังแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีอากาศเย็นลง สำหรับจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ประกอบกับในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 เป็นช่วงวันหยุดยาว ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการแจ้งประชาชนในพื้นที่ติดตามพยากรณ์อากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถ และตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถให้พร้อมขับรถในช่วงฝนตก นอกจากนี้ ให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ