ปภ.ตราด เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

 ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ปภ.ตราด เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพชุมชน thaihealth


แฟ้มภาพ


การบริหารจัดการกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ในอดีตจะมีลักษณะการตั้งรับ โดยเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วจึงเข้าไปจัดการแก้ไข ปัญหาที่ตามมาซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียที่มากมาย แต่การดำเนินการโครงการนี้เป็นแนวคิดในการจัดการภัยพิบัติแผนใหม่


          นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เปิดบรรยายการป้องกันสาธารณภัยในชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุนนทรี ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี กว่า 50 คน เข้าร่วมโครงการ


          นายฐิตนันท์ อุดมสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด กล่าวว่า การบริหารจัดการกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ในอดีตจะมีลักษณะการตั้งรับ โดยเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วจึงเข้าไปจัดการแก้ไข ปัญหาที่ตามมาซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียที่มากมาย แต่การดำเนินการโครงการนี้เป็นแนวคิดในการจัดการภัยพิบัติแผนใหม่ คือ การดึงประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ โดยการให้ประชาชนเข้ามาคิดเองจัดการเองว่าในหมู่บ้านของตนมาสิ่งแวดล้อมอย่างไรภัยพิบัติที่เสี่ยงต่อหมู่บ้านของตนมีอะไรบ้าง มีทรัพยากรอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในชุมชนของตนเองบ้าง จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยด้วยคนในชุมชนก่อนที่จะรอความช่วยเหลือจากระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นการช่วยยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง สำหรับการจัดโครงการนี้ ประชาชนจะได้ร่วมกันจัดทำแผนที่ชุมชนว่าพื้นที่ตรงไหนของหมู่บ้านเป็นจุดเสี่ยงภัย หรือพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ปลอดภัย จากนั้นจึงให้ประชาชนร่วมจำลองสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติในหมู่บ้านของตนพร้อมทั้งเรียงลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยงดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งสร้างระบบเตือนภัยในชุมชน และมีการจัดตั้งทีมกู้ภัยประจำชุมชน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาแล้ว ประชาชนในชุมชนดังกล่าวสามารถขนย้ายทรัพย์สิน และเอาตัวรอดจากเหตุการณ์โดยไม่ได้รับอันตราย


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ