ปภ.จับมือเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ที่ขอนแก่น

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ว่า ปภ.ร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ฯลฯ ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยทั่วประเทศ

ปภ.จับมือเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ที่ขอนแก่น

“เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และให้ประชาชนทุกคนได้รับทราบ และให้ความร่วมมือสวมหมวกนิรภัย 100% ในทุกพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค โดยในเดือนมีนาคมนี้ จะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะจัดกิจกรรมรณรงค์ที่ศาลากลาง สำหรับพื้นที่ภาคใต้ จะจัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเหนือที่จังหวัดลำพูน และภาคกลางที่จังหวัดนครนายก” อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าว 

ทั้งนี้ การรณรงค์แต่ละครั้ง จะมีทั้งนิทรรศการให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมของทูตรณรงค์ในโครงการฯ คือ โน้ต-วัชรบูล ลี้สุวรรณ กิจกรรมการออกแบบและเพ้นท์ลายบนหมวกนิรภัย การแจกหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์ และการมอบศาลาที่พักให้แก่วินรถจักรยานยนต์ด้วย

ปภ.จับมือเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ที่ขอนแก่น

นายวิบูลย์ กล่าวต่อว่า การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยทั่วประเทศ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ลงได้ เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต การบาดเจ็บและพิการของคนไทย และสร้างความสูญเสียทั้งเศรษฐกิจและสังคม หากคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี่ยมากกว่าปีละ 2 แสนล้านบาท หรือ 2.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จะเป็นผู้ใช้จักรยานยนต์ พบว่ามีผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายเสียชีวิต เฉลี่ยวันละ 24 คน 1 ใน 4 เป็นเด็กและเยาวชน แต่ละปีมีผู้บาดเจ็บต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลกว่าแสนราย กลายเป็นคนพิการกว่าปีละ 3,000 คน โดยเฉลี่ยในทุก 2 ชั่วโมงจะมีผู้พิการเพิ่มขึ้น 1 คน พฤติกรรมที่สำคัญคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย

ด้าน ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล นักวิชาการมูลนิธิไทยโรดส์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจร่วมกับ สสส. เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 954,956 ราย ระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2553 พบว่า ภาพรวมมีผู้สวมหมวกนิรภัย 43.7% แบ่งเป็น ผู้ขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 53.3% และคนซ้อนสวมหมวกนิรภัย 19.4% จังหวัดที่มีผู้สวมหมวกนิรภัยสูงสุด 10 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เลย สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี หนองบัวลำภู พิษณุโลก สระบุรี และสุรินทร์ ตามลำดับ

ปภ.จับมือเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ที่ขอนแก่น

ส่วนจังหวัดที่มีผู้สวมหมวกนิรภัยน้อยที่สุด 10 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี พังงา อ่างทอง เพชรบุรี กาญจนบุรี พัทลุง บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี และชัยนาท สาเหตุของการไม่สวมหมวกนิรภัยคือ เห็นว่าเดินทางระยะใกล้ 64% ไม่ได้ออกถนนใหญ่ 37% และเร่งรีบ 29% โดยกลุ่มตัวอย่าง 55% ไม่ทราบว่าการซ้อนท้ายโดยไม่สวมหมวกนิรภัยมีโทษปรับทั้งคนขี่และคนซ้อน ขณะที่อีก 13% คิดว่าการซ้อนท้ายโดย ไม่สวมหมวกนิรภัยไม่ผิดกฎหมาย

ที่มา: ไทยพีอาร์ดอทเน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ