ปภ. จับมือประเทศอาเซียนซ้อมแผนฉุกเฉิน 27. ส.ค. นี้

เน้นภัยร้ายแรงที่ไทยไม่สามารถจัดการเองได้

 

กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ร่วมกับหน่วยงานด้านการเผชิญเหตุภัยพิบัติจากประเทศสมาชิกอาเซียน  หน่วยงานภายใต้สหประชาชาติ  และองค์กรระหว่างประเทศ  จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2551  (ardex-08)  ในรูปแบบการจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง  จนเกินขีดความสามารถที่ประเทศไทยจะจัดการเองได้  ต้องระดมความร่วมมือจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ ในวันพุธที่ 27  สิงหาคม  2551              นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  

นายอนุชา  โมกขะเวส  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปิดเผยว่า  กระทรวงมหาดไทย            โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปภ.)  ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการ               ภัยพิบัติ  เป็นเจ้าภาพการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียน  ประจำปี 2551  (ardex-08)  ระหว่างวันที่ 23 29  สิงหาคม  2551    จังหวัดชลบุรี และระยอง  โดยในวันพุธที่ 27  สิงหาคม  2551   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเผชิญเหตุภัยพิบัติจากประเทศสมาชิกอาเซียน  ได้แก่  บรูไนดารุสซาลาม  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงค์โปร์  หน่วยงานภายใต้สหประชาชาติ  และองค์กรระหว่างประเทศ  ฝึกซ้อมแผนในรูปแบบปฏิบัติการจริงภาคสนาม (field training exercise : ftx)  โดยสมมติสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นพัดถล่มฝั่งอ่าวไทย  ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง  ส่งผลให้แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล และโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความเสียหาย  และเกิดสถานการณ์ภัยต่างๆตามมา  เช่น  คราบน้ำมันไหลลงทะเล  ไฟไหม้  ตึกถล่ม  สารเคมีรั่วไหลจากถังกักเก็บ  จนเกินขีดความสามารถของประเทศไทยที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ 

จึงต้องขอความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียน  เพื่อระดมสรรพกำลัง  ทั้งทรัพยากรบุคคล  เครื่องมือ  อุปกรณ์  เข้าควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน    บริษัท ปตท.เคมิคอล  จำกัด (มหาชน)  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  และเพื่อให้การฝึกซ้อมแผนฯ เป็นไปด้วยความสมจริง  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมในรูปแบบต่างๆ  ดังนี้   การฝึกซ้อมการดับเพลิงและการกู้ภัย  การดับเพลิงที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  การกู้ภัยทางทะเลและการขจัดคราบน้ำมัน  การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การคัดกรองผู้บาดเจ็บ  และการฝึกซ้อมการอพยพประชาชน  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสดการฝึกซ้อมแผนฯ ผ่านทางเว็บไซด์  www.disasterthais.tv และ  www.disaster.go.th  หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนฯ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง ในวันพุธที่ 27  สิงหาคม 2551  ตั้งแต่เวลา 09.00 15.00 น.

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

 

 

update:22-08-51

 

 

 

 


 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ