ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ “Stretching”

featured

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกลับ Fit-d และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ “Stretching” เรียนรู้ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ควรปฏิบัติเป็นประจำกับ คุณภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ วิธีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง กับคุณแก้วขวัญ ลีลาตระการกุล และกิจกรรม Zumba Dance เต้นสะบัด ขจัดไขมัน คุณชัชวาล สิงหเสนี (ครูตั๋ง)

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ(สสส.) ยังมีกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ เดือน
หากท่านใดสนใจสามารถติดตามตารางกิจกรรมได้ที่ http://www.thaihealthcenter.org
หรือ https://www.facebook.com/Sookcenter

Shares:
QR Code :
QR Code