บ.เหล้า ฟ้องนายกฯ-รมว.สธ.

กดดันให้เลิกกฎคุมโฆษณา

 

บ.เหล้า ฟ้องนายกฯ-รมว.สธ.

         

          ภก.สงกรานต์  ภาคโชคดี ผอ.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ขณะนี้ 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รมว.สาธารณสุข รวมถึงคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีการออกกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการควบคุมฯ ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 โดยระบุว่าเป็นการกระทำเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และตัวสินค้าให้เกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ไม่น่ากังวล เพราะกรณีนี้เคยมีคำวินิจฉัยของศาลปกครองมาแล้ว ส่วนการยื่นฟ้องดังกล่าว ภาคประชาชนเชื่อว่าธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้หวังผลในทางคดี แต่ต้องการส่งสัญญาณ ข่มขู่ คุกคามข้าราชการประจำ หรือขู่ผู้บังคับบัญชาให้กลัว เพื่อยื้อเวลาการทำงานของข้าราชการที่ตั้งใจทำงานมากกว่า

 

          ภาคประชาสังคมคงไม่ยอมให้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย ถูกนายทุนยุโรปกดดันให้ยกเลิกแน่ และเท่าที่ทราบขณะนี้เครือข่ายประชาสังคมทั่วประเทศกำลังเตรียมการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อบริษัทน้ำเมาเช่นกัน หากพบว่ามีการสร้างความเสียหายกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ภก.สงกรานต์กล่าว

 

          นพ.พงศ์เทพ  วงศ์วัชระไพบูลย์ เลขานุการชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า การฟ้องร้องดังกล่าวเป็นการแก้เกี้ยว เพราะมาตรา 32 ได้บัญญัติไว้ชัดเจน ว่าการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำได้เฉพาะการให้ความรู้ และข่าวสารเชิงสร้างสรรค์สังคม โดยห้ามแสดงภาพสินค้า  หรือบรรจุภัณฑ์ เว้นแต่เป็นการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และการออกกฎกระทรวงนี้ ก็ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

 

          ผมหวังว่านายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข จะหนักแน่น และไม่หวั่นไหวไปกับการฟ้องครั้งนี้ และเชื่อว่าประชาชน 13 ล้านเสียงที่สนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาเหล้าเบียร์ของเยาวชนและสังคมไทย” นพ.พงศ์เทพกล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

 

update : 20-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code