‘บ้านบางค้างคาว’ ใช้หลักศาสนา ดูแลผู้สูงอายุ แก้ปัญหาสุขภาวะ

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


'บ้านบางค้างคาว' ใช้หลักศาสนา ดูแลผู้สูงอายุ แก้ปัญหาสุขภาวะ thaihealth


'บ้านบางค้างคาว' ใช้หลักศาสนา ดูแลผู้สูงอายุ-แก้ปัญหาสุขภาวะ


นายเสถียร ทิพย์ทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบางค้างคาว ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น (การดูแลผู้สูงอายุ) กล่าวว่า บางค้างคาว เป็นหมู่บ้านชุมชนชายทะเลฝั่งอันดามัน มีสภาพเป็นป่าชายเลนสลับกับสวนยางสวนปาล์ม ส่วนใหญ่มีลูกหลานออกไปทำงานนอกชุมชน จึงเกิดปัญหาผู้สูงอายุแยกตัวไปอยู่ตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล ทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาวะ


นายเสถียร บอกว่า ชาวบางค้างคาวจึงร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้โครงการสร้างเสริมให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น (การดูแลผู้สูงอายุ) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งหน่วยงานสำคัญที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านสุขภาพคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านแหลมมะขามและได้ความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น ศอบต.และปกครองท้องถิ่นหลายระดับ จนมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในทุกๆ เดือน


"การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับศาสนา ทุกคนจะเข้ามาร่วมได้ง่าย เพราะสอดคล้องกับหลักที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งการดูแลสุขภาพสอดคล้องกับศาสนา ต้องสะอาดทั้งในบ้าน นอกบ้านและตัวเอง เนื่องจากมุสลิมทุกคนถ้าไม่รักษาความสะอาดจะไม่เป็นที่รักของอัลเลาะห์และจะเป็นโรค เป็นการกล่าวอ้างถึงหลักศาสนาในการดูแลตนเอง รักษาชีวิตและสุขภาพที่อัลเลาะห์มอบให้อย่างดี นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครอบครัวละหมาดพร้อมกันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งตามหลักศาสนาเป็นการสร้างเสริมความอบอุ่นในครอบครัวอย่างแท้จริง" ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบางค้างคาว กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code