‘บ้านดูกู’ ต้นแบบเมืองปั่น จ.นราธิวาส

ที่มา : เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเดลินิวส์


'บ้านดูกู' ต้นแบบเมืองปั่น จ.นราธิวาส thaihealth


'บ้านดูกู' จ.นราธิวาส ต้นแบบเมืองนักปั่น เตรียมจัดกิจกรรม 'ปั่นจักรยานไปจิบน้ำชา นินทานายกฯ'


นายอดุลย์ ยีดิง หรือบังดุล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บาเจาะอ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ตามที่ อบต.บาเจาะได้เข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ จัดโดยสถาบันการเดินและการจักรยานไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ 4-5 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ขณะนี้ชาวบ้านแต่ละชุมชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะชาวบ้านชุมชนบ้านดูกู ทั้งหมด 200 ครัวเรือน เกือบพันคน จากเดิมปั่นแค่ 3 คนก็เพิ่มเป็น 19 คน แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกดีใจมากเพราะก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการยังกังวลว่าจะมีชาวบ้านสนใจหรือไม่แต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้ว ชาวบ้านหันมาให้ความสำคัญกับการปั่นจักรยานมากขึ้น สังเกตได้จากเกือบทุกบ้านมีจักรยานจอดหน้าบ้านพร้อมใช้งานตลอดเวลา


นายอดุลย์ กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เริ่มจากกิจกรรมการปั่นไปละหมาดใหญ่ที่มัสยิด เป็นพิธีกรรมทางศาสนาของคนมุสลิมที่ทุกวันศุกร์ผู้ชายในชุมชนต้องออกไปทำพิธีละหมาดใหญ่โดยบ้านกับมัสยิดอยู่ไม่ไกลกันมากนักจึงเริ่มเชิญชวนให้ชาวบ้านปั่นจักรยานนับตั้งแต่นั้นมาก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ปั่นจักรยานไปรับเบี้ยยังชีพที่ อบต.บาเจาะ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนปั่นจักรยานไปประกอบอาชีพ เช่น ทำนา ทำสวน ทำกิจธุระต่างๆ และการพบปะหารือนั่งดื่มน้ำชาที่ศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้น


นายอดุลย์ กล่าวด้วยว่า กำลังคิดจะจัดกิจกรรมใหม่ โดยชวนคน ในชุมชน "ปั่นจักรยานไปจิบน้ำชา นินทานายกฯ" เนื่องจากขณะนี้ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะใช้รูปแบบการจ่ายเงินแบบการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีของแต่ละคน ทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้ปั่นจักรยานไปรับเงินที่ อบต.แล้ว ดังนั้นจึงคิดว่าเมื่อไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแต่อยากให้ผู้สูงอายุได้ปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง จะใช้กิจกรรมจิบน้ำชา นินทานายกฯ  สร้างแรงจูงใจให้ปั่นจักรยานต่อไปและชักชวนผู้ที่ยังไม่ได้ใช้จักรยานให้หันมาปั่นจักรยานมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ