บูธมหกรรมการอ่านเพื่อสันติภาพ จ.ปัตตานี

ที่มา : แฟนเพจวัฒนธรรมการอ่าน Happyreading


ภาพประกอบจากแฟนเพจวัฒนธรรมการอ่าน Happyreading


บูธมหกรรมการอ่านเพื่อสันติภาพ จ.ปัตตานี thaihealth


ชวนร่วมงานบูธมหกรรมการอ่านเพื่อสันติภาพ จ.ปัตตานี


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และเครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ ขอเชิญชวนชาวปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ณ มูลนิธิมาดีนะตุสสลาม (โครงการปัตตานีจายา) จ. ปัตตานี ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562


บูธมหกรรมการอ่านเพื่อสันติภาพ จ.ปัตตานี thaihealth


ภายในงานพบกิจกรรมสำคัญในบูธมหกรรมอ่านเพื่อสันติภาพ อาทิ นิทรรศการอ่านเพื่อสันติภาพ บริการตรวจพัฒนาการเด็ก ลานปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน นิทรรศการอ่านเพื่อการพัฒนามนุษย์ หนังสือหรรษากับปลาดุ๊กดิ๊ก สื่อสร้างสรรค์ สนุกกับศิลป์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น. ภายในมีหนังสือนิทานแจกฟรี สำหรับผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมบูธ

Shares:
QR Code :
QR Code