‘บุหรี่ปลอม’มหันตภัยรูปแบบใหม่

ภัยร้ายก่อมะเร็งมากกว่าบุหรี่จริง

 

‘บุหรี่ปลอม’มหันตภัยรูปแบบใหม่

        

           โลกกำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของบุหรี่ปลอมอย่างที่ไม่มีท่าทีจะหยุดยั้งได้ แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดอยู่ที่ประเทศจีน นครหลวงบุหรี่ปลอมของโลกคือ หยิวนเซียวซึ่งเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ในมณฑลฝูเจี้ยน

         

           ในการประชุมทางวิชาการเรื่องปัญหาบุหรี่ปลอมซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ที่โรงแรมเอเชียเมื่อเร็วๆ นี้นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (สสท.) ได้บรรยายว่า ประเทศไทยก็ต้องเผชิญปัญหาบุหรี่ปลอมเหมือนประเทศอื่นๆ ในโลกคือส่วนใหญ่มีที่มาจากแหล่งเดียว ทั่วโลกมีบุหรี่ปลอมที่ผลิตจากจีน 400 พันล้านมวนในแต่ละปีร้อยละ 99 ของบุหรี่ปลอมที่พบในสหรัฐฯ และร้อยละ 80 ที่พบในสหภาพยุโรปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาจากจีนในประเทศกลุ่มนี้จึงได้มีการใช้เครื่องสแกนตู้ขนสินค้าขนาด 40 ฟุตซึ่งแต่ละตู้สามารถจุบุหรี่ได้มากถึง 10 ล้านมวน ปีที่ได้รับก็คุ้มราคา เช่นที่เมืองท่ารอตเตอร์แตมของประเทศเนเธอร์แลนด์เครื่องสแกนราคา 14 ล้านยูโรสามารถช่วยไม่ให้สูญเสียภาษีที่พึงเก็บ ได้ถึง 20 ล้านยูโรเพียงช่วงการใช้งาน 6 เดือน

         

           ข้อมูลจากกรมสรรพสามิตแจ้งว่าในปี 2552 จับยาสูบผิดกฎหมายได้ถึง 12,796 คดีสูงกว่าปี 2551 ถึง 2,395 คดี มีจำนวนของกลางเป็นยาสูบในประเทศ 3 แสนซองและยาสูบต่างประเทศ 4 แสนซอง ในจำนวนนี้ 2 แสนแปดหมื่นซองถูกระบุว่าเป็นบุหรี่ปลอมเลียนแบบบุหรี่ในประเทศ

         

           นอกจากนี้กรมศุลกากรได้จับกุมการลักลอบนำเข้าบุหรี่กรองทิพย์ปลอมที่เอื้อจำนวน 102 หีบหรือ 51,000 ซองได้ที่ตามแหลมฉบังเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ซึ่งมีต้นตอมาจากประเทศจีน ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์ สรุปว่าจะต้องมีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลเรื่องบุหรี่ปลอมของประเทศไทยให้มีประโยชน์และต้องจัดทำโครงการปราบปรามบุหรี่ปลอมเหมือนในประเทศที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว

         

           สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ www.thaihealth.or.th สอบถาม 0-2298-0500 ต่อ 1222

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

Update 15-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติยา  ธนกาลมารวย

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code