บุคลิกภาพทางอารมณ์ส่งผลต่อสุขภาพ

ที่มา : SOOK Magazine No.74


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


บุคลิกภาพทางอารมณ์ส่งผลต่อสุขภาพ thaihealth


มีการวิจัยจาก Washington University ที่นครเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ติดตามเก็บข้อมูลชาวอเมริกัน 7,000 คนอายุระหว่าง 30-90 ปี โดยให้ตอบแบบสอบถาม แล้วติดตามตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้าง นับเป็นรายงานชิ้นแรกที่พยายามศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของคนกับสุขภาพของ คนๆ นั้น


1. บุคลิกแบบเอาใจใส่ รอบคอบ ระมัดระวัง เอาการ เอางาน พึ่งพาได้ ชอบจัดการและ ชอบควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ


คนกลุ่มนี้จะชอบออกกำลังกาย ทานอาหารมีประโยชน์ และไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือยาเสพติด คนกลุ่มนี้จึงมักไม่ค่อยป่วยเป็น โรคไขข้อ โรคหัวใจ หรือความดัน โลหิตสูง


2. บุคลิกแบบเปิดเผย ตรงไปตรงมา ฉลาดและชอบเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ ไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากจำเจ


รายงานบอกว่าคนกลุ่มนี้ชอบทำกิจกรรมท้าทายสมอง เช่น แก้ปัญหาเชาว์ต่าง ๆ หรืออ่านหนังสือ ฝึกคิดเลข ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต นอกจากนั้นคนกลุ่มนี้ยังมีแนวโน้ม ตัดสินใจได้ดีเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายตนเอง ทำให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสน้อยที่จะเป็นโรคหัวใจหรือโรคเกี่ยวกับอาการทางสมอง


3. บุคลิกของคนที่ชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล


เป็นคนที่ช่างวิตกกังวลและคิดมาก คนที่มีบุคลิกแบบนี้มักมีปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจาก ความเครียด ส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันและเพิ่มภาวะอักเสบ ในร่างกายทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย


ลองสังเกตดูว่าคุณมีบุคลิกแบบใด มีข้อดี – ข้อเสียอย่างไร จะได้มีการปรับปรุงตัวเองตั้งแต่เนิ่น ๆ 

Shares:
QR Code :
QR Code