บุคลากรภาครัฐวิถีใหม่สู่การออกแบบองค์กรสุขภาวะ

บุคลากรภาครัฐวิถีใหม่

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2566 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดเวทีสาธารณะ งานบุคลากรภาครัฐวิถีใหม่สู่การออกแบบองค์กรสุขภาวะ และปาฐกถาความจำเป็นในการทำงานสุขภาวะภาครัฐของ สสส. ว่า การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ภายใต้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ “Happy Workplace” เป็น 1 ในนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ไตรพลัง มีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะนำไปใช้เป็นนโยบายองค์กร กว่า 10,000 องค์กร เกิดนักสร้างสุของค์กร กว่า 8,800 คน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=341830

Shares:
QR Code :
QR Code