‘บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล’

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


'บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล' thaihealth


อารยสถาปัตย์จัด  Kickoff Bangna Friendly Design Model 'บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล' สู่ต้นแบบอาเซียน


มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 3 สำนักงานเขตบางนา สถานีตำรวจนครบาลบางนา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม ศูนย์ไอเดียยูนิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และเครือข่ายมหามิตรจิตอาสาขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ไทยสู่เวทีโลก กว่า 15 องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดงานคิกออฟอารยสถาปัตย์ในศาสนสถาน ในโครงการ "บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล" ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่วัด และโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม ซอยลาซาล 46 เขตบางนา เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา


โดยมี วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการคิกออฟ พร้อมด้วย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ รองปลัด กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กุลวดี ศิริภัทร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา ในฐานะประธานเครือข่าย บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล และมีตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านบางแค ทหารผ่านศึกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ชมรมนักธุรกิจมนุษย์ล้อ และพระภิกษุ สามเณร เข้าร่วมกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้ รวมประมาณ 500 คน


การเริ่มต้นปฏิบัติการ "คิกออฟอารยสถาปัตย์ศาสนสถาน" ในโครงการ "บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล" มีเป้าหมายเพื่อการรวมพลังทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ มาร่วมกันขับเคลื่อน สร้างสรรค์ สร้างทำ และพัฒนา "อารยสถาปัตย์" หรือ "Friendly Design" หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งโชว์ และใช้งานได้ทั่วเขตบางนา ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็น "เครือข่ายประชารัฐบางนา FD โมเดล" ในครั้งนี้


โดยมุ่งหมายให้ทุกวัดและศาสนสถานทั่วไทย ตลอดจนตึกอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสถานที่ต่างๆ รวมถึงระบบขนส่งมวลชน ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้า และฟุตบาททางเดินเท้าข้างถนน จะต้องมีการออกแบบ สร้างทำ และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ทหารผ่านศึก สตรีมีครรภ์ สตรีที่ใส่ส้นสูง และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก (ใช้รถเข็นเด็ก) หรือแม้แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องลากกระเป๋าเดินทางติดล้อ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ เข้าถึงได้ทั่วทุกจุด


เช่น มีทางลาดมาตรฐาน ที่ไม่ชัน ไม่แคบ ไม่ลื่น มีราวจับ ไม่อันตราย เพื่อให้คนที่ใช้รถเข็นสามารถเข็นขึ้นลงโบสถ์วิหาร ต่างๆ ได้ สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย, มีห้องสุขา FD แบบปั๊ม ปตท. มีที่จอดรถสำหรับคนที่ใช้รถเข็น มีป้ายสัญลักษณ์ชัดเจน ฯลฯ เพื่อให้คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ ใช้ประโยชน์ได้ สามารถมาวัด และศาสนสถานต่างๆ ตลอดจนตึกอาคาร และสถานที่ต่างๆ ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทั่วโลก


เครือข่ายประชารัฐ "บางนา เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โมเดล" ได้วาดฝันและตั้งเป้าถึงปัจจุบันและอนาคตเขตบางนา ในการเดินหน้าสู่ "เขตนำร่อง" แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร และในภูมิภาคอาเซียน จากการขับเคลื่อน สร้างทำ และพัฒนาเขตบางนาไปสู่ความเป็นต้นแบบ "เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล" เตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ใส่ใจคนพิการ ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงาม ก้าวหน้าทันสมัยให้แก่ประเทศชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของสังคม และความอยู่ดีกินดี มีความสุข สะดวก ปลอดภัย ของประชาชนทุกหมู่เหล่าในท้ายที่สุด   Make it Happen for The Better World.  ร่วมกันทำวันนี้ เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code