บั้งไฟ…งานบุญหรืองานบาป

บั้งไฟ...งานบุญหรืองานบาป

สถานการณ์งานบั้งไฟในภาคอีสานตอนล่างค่อนข้างดุเดือด เนื่องจากการจัดงานในปีนี้มีการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด คือ ที่ อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอพนมไพร มีการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 51 อย่างชัดเจน โดยทีมงานสำนักงานคณะกรรมการแอลกอฮอล์ส่วนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจจับตามตามหนังสือร้องเรียนจากเครือข่าย โดยเริ่มต้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. และในวันสุดท้ายของการจัดงาน พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.หลายมาตราเช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายในสถานที่ห้ามขาย การขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขายเร่ เป็นต้น 

ซึ่งได้มีการจับปรับไป 12 ราย และมีการดำเนินคดีอีก 6 ราย โดยก่อนหน้านั้นทางเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า อ.สุวรรณภูมิ ได้เก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐาน อีกทั้งมีการตรวจจุดร้านค้าที่เสี่ยงต่อการกระผิดกฎหมาย  

บั้งไฟ...งานบุญหรืองานบาป บั้งไฟ...งานบุญหรืองานบาป

ตามติดด้วย งานบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ในวันที่ 4-5 มิ.ย.55 ทีมเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำโดย นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ และสำรวจร้านค้าพร้อมกับแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการ 

โดยร้านค้าต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือในการปลดป้ายผิดกฎหมายที่ติดไว้หน้าร้าน รวมถึงเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากนี้ในงานยังมีการสำรวจจุดเสี่ยงที่เป็นร้านค้าต่างๆ ทั้งในเขตเทศบาลและพื้นที่ที่มีการจุดบั้งไฟ  โดยเฉพาะจุดที่มีการจุดบั้งไฟนั้นพบการกระทำผิดกฎหมายหลายร้าน ประมาณ 173 ร้าน ส่วนใหญ่เป็นความผิดฐาน ร้านค้าเร่  ขายให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี ขายนอกเวลาที่กำหนด ขายโดยไม่มีใบอนุญาต โดยได้ส่งข้อมูลเหล้านี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป 
 

เรื่อง: ธงชัย พูดเพราะ 
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

Shares:
QR Code :
QR Code