บริโภคอาหารป้องกันหวัดนก

/data/content/19499/cms/fmnopstuxy15.jpg

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี (สคร.7) รณรงค์ประชาชนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปีก เพราะช่วงนี้โรคไข้หวัดนก เอช5เอ็น1 กำลังระบาด

          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี (สคร.7) รับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัด รวมถึง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  ในช่วงนี้โรคที่กำลังเกิดการระบาด และต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือ ไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 1 ที่พบได้ในสัตว์ ปีก และสามารถติดต่อมาสู่คนจากการสัมผัสเชื้อ ที่อยู่ในสารคัดหลั่งต่าง ๆ ของสัตว์ปีกที่ติด เชื้อโดยเฉพาะในขณะชำแหละจะมีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นที่จะต้องรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปีก

          แม้ประเทศไทยจะไม่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกติดต่อกัน 7 ปีแล้วก็ตาม แต่อาจหวนมาระบาดได้อีก เนื่องจากประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงยังมีปัญหาโรคนี้อยู่  จึงต้องเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง โดยห้ามไม่ให้นำสัตว์ปีกที่กำลังป่วยหรือตายผิดปกติมาชำแหละจำหน่ายอย่างเด็ดขาด และเป็ดไก่ เนื้อสัตว์อื่นจะต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน อาหารต้องมาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้

          ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก และอุจจาระร่วง ประชาชนควรเลือกซื้ออาหารสด และเนื้อสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ต้องมีสภาพปกติเนื้อแน่นมีสีสม่ำเสมอตามธรรมชาติ ปราศจากกลิ่นที่น่ารังเกียจ ไม่ใช้สีในเนื้อสัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะไก่ต้ม  อีกทั้งควรบรรจุอยู่ในภาชนะที่สะอาด  ส่วนผักผลไม้ผู้บริโภคสามารถลดการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชได้โดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (ผงฟู) ล้างผักผลไม้ และล้างด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ