บริหารข้อมูลลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

บริหารข้อมูลลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน thaihealth


สคอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น


20 พ.ย. 58 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ) โดยนายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการ สคอ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น "การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 2 จัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สสส. และองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณโลก เป็นประธานการประชุม ในการนี้ สคอ.ได้ร่วมเป็นภาคีประสานสื่อมวลชนร่วมงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน นำโดย พ.อ.อ.นพดุลย์ใจอารีย์ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ)


ภาพประกอบจากเฟสบุ๊คสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ)

Shares:
QR Code :
QR Code