บริษัทเหล้าแฝงโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก

ดึงวัยรุ่นทดลองดื่มเพิ่ม

บริษัทเหล้าแฝงโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก      

    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ว่า จากสถิติอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนอายุ 15-19 ปี พบว่านักดื่มประจำมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ70 และที่น่าเป็นห่วงคือ อัตราวัยรุ่นหญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65 นอกจากนี้ สถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2550 พบว่า ในประชากรไทย 51.9 ล้านคน มีประชากร14.9 คนหรือ ร้อยละ 29.3 ที่ดื่มเป็นประจำ และยังพบว่า ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ 6.9 ล้านคนหรือ ร้อยละ 13.5 จะมีปัญหา 1 เรื่องต่อปี ซึ่งจังหวัดที่มีนักดื่มมากที่สุด 4 ลำดับแรก คือ แพร่ อุตรดิตถ์ ตราด และเชียงใหม่ ส่วนจังหวัดที่มีคนเมามากที่สุดคือ มุกดาหาร แพร่ สระแก้วและปราจีนบุรีทั้งนี้ ยังพบว่าปริมาณการดื่มของคนไทยปี 2550 คนไทยดื่ม 51 ลิตรต่อคนต่อปีและปี 2551 มีปริมาณลดลงเหลือ 45.7 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งแม้ว่าจะลดลงแต่ก็ยังถือว่ามีจำนวนมากอยู่

          การดื่มสุรา จะทำให้เยาวชนไทยมีโอกาสตั้งครรภ์และทำให้ผู้อื่นตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น 2.92 เท่า และมีโอกาสถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า ซึ่งเมื่อใช้หลักการคำนวณทางระบาดวิทยาแล้ว จะประมาณการในสถานการณ์สมมุติว่า หากวัยรุ่นหญิงไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ดื่มแอลกอฮอล์จะลดโอกาสในการทำแท้งได้ปีละ ร้อยละ 31.5 และหากวัยรุ่นชายไม่ดื่มด้วย จะลดการทำแท้งได้ถึงปีละ ร้อยละ43.3″ นายจุรินทร์กล่าว

          ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทแอลกฮอล์ในประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยไม่เน้นการโฆษณาในสื่อกระแสหลัก เช่น โทรทัศน์และวิทยุแต่จะใช้การส่งเสริมการขายผ่านกลยุทธ์ลดแลกแจกแถม ร่วมกับการจัดกิจกรรมพิเศษภายในสถานบันเทิง สร้างบรรยากาศและดีไซน์รูปแบบการดื่ม เช่นการจัดเทศกาลลานเบียร์ในหน้าหนาวการจัดคอนเสิร์ต ซึ่งไม่ได้แค่สร้างการจดจำเท่านั้น แต่ยังทำให้วัยรุ่นอยากที่จะเข้ามาทดลองดื่มมากขึ้น รวมทั้งโฆษณาผ่านสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในเฟซบุ๊กผ่านการทำกิจกรรมและมีการโฆษณาได้อย่างเสรีมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายยังเปิดช่องอยู่

 

  

 

 

ที่มา:มติชน

update:23-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

 

Shares:
QR Code :
QR Code