บริษัทบุหรี่วิ่งเต้น ชะลอกฎหมายยาสูบอียู

บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ วิ่งเต้นกับสมาชิกสภาของสหภาพยุโรป เพื่อชะลอการลงมติ แนวทางการควบคุมยาสูบของสหภาพยุโรป 

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสารยูโรเพียน วอยซ์  ประเทศเบลเยียม  ฉบับวันที่ 5 กันยายนว่า  บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่รายหนึ่ง ได้ว่าจ้างล็อบบี้ยิสต์ถึง 161 คน ในการทำการวิ่งเต้นกับสมาชิกสภาของสหภาพยุโรป  233  คน ซึ่งเป็น 31%  ของสมาชิกสภาทั้งหมดของสหภาพยุโรประหว่าง พ.ศ. 2554-2555 ที่มีการพิจารณาร่างนโยบายควบคุมยาสูบของสหภาพยุโรปฉบับใหม่  (tobacco products directive) แทนฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ซึ่งล้าสมัย  จากการที่วิธีการตลาดของยาสูบเปลี่ยนแปลงไปมาก  มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด  รวมทั้งการมีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมยาสูบที่ก้าวหน้าภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก 

ร่างกฎหมายยาสูบฉบับใหม่นี้จะเป็นแนวทางที่ให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปออกกฎหมายควบคุมยาสูบที่เข้มข้น อาทิ การพิมพ์ภาพคำเตือนขนาดใหญ่ รวมถึงการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ  ห้ามขายบุหรี่มวนเล็ก (สลิม) และบุหรี่ที่เติมสารเพื่อเพิ่มความเย้ายวนหรือเพิ่มอำนาจการเสพติดเช่น เมนทอล รสผลไม้  ช็อคโกแลต  ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า และกำหนดระบบการเฝ้าระวังบุหรี่หนีภาษีตลอดสายการผลิต  บริษัทบุหรี่เองเคยแสดงว่าต้องการชะลอการลงมติแนวปฏิบัติตามกฎหมายใหม่นี้  เพื่อให้กฎหมายนี้ตกไปในที่สุด

ทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับใหม่ได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการแล้วตั้งแต่วันที่  26  มิถุนายน 2556  และการลงมติเพื่อรับร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ถูกเลื่อนออกไปจากเดือนกันยายนตามกำหนดเดิม  ซึ่งฝ่ายสุขภาพได้ตำหนิการเลื่อนการลงมติรับกฎหมายฉบับใหม่นี้  เพราะจะทำให้การลดการสูญเสียชีวิตจากยาสูบปีละ 700,000  คน ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องล่าช้าออกไปอีก  จากการชะลอมาตรการควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิภาพตามกฎหมายใหม่

ศ.นพ.ประกิต  กล่าวว่า การวิ่งเต้นของบริษัทดังกล่าว เพื่อชะลอการลงมติแนวทางการควบคุมยาสูบของสหภาพยุโรป  ไม่ได้ต่างจากความพยายามในการพยายามออกมาวิ่งเต้นคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขไทย  ที่ปรับปรุงให้ทันสถานการณ์ภายหลังจากที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2535 โดยบริษัทดังกล่าวนี้เป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้งสมาคมผู้ค้ายาสูบไทยที่ออกมาคัดค้านร่างกฎหมายยาสูบฉบับใหม่ รวมทั้งร่วมฟ้องศาลปกครองเพื่อยับยั้งประกาศขยายภาพคำเตือนเป็น 85%  ของกระทรวงสาธารณสุขในขณะนี้ด้วย

 

 

ที่มา : ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

Shares:
QR Code :
QR Code