น้ำหนักตัวน้อย ใครว่าดีเสมอไป

ที่มา : เอกสารความรู้คนไทยไร้พุง


น้ำหนักตัวน้อย ใครว่าดีเสมอไป thaihealth


แฟ้มภาพ


ถึงไม่อ้วนแถมน้ำหนักตัวน้อย ก็ใช่ว่าจะดีเสมอไป เพราะคุณอาจกำลังอยู่ในภาวะน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ หรือคนที่มีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 กิโลกรัม/เมตร ซึ่งถือเป็นปัญหาสุขภาพ


เกิดจากอะไร


บริโภคอาหารไม่ดี ทานน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ หรือได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอ


ผลเสียต่อสุขภาพ


มีภูมิคุ้มกันต่ำ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ เสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุน มีบุตรยากและมีอาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ


วิธีแก้ปัญหา


1. เพิ่มน้ำหนักตัวโดยเป็นน้ำหนักของกล้ามเนื้อ ด้วยการออกกำลังกายแบบแรงต้าน (เน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่) เบื้องต้นใช้ความหนักที่เราสามารถทำได้ 15-20 ครั้ง แล้วหมดแรงพอดี ทำ 3-5 รอบ สัปดาห์ละ 2-3 วัน


2. ทานอาหารที่มีโปรตีน ควบคู่กับเมนูผัก หรือมีผลไม้สดปิดท้าย เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เน้นทานไขมันไม่อิ่มตัวจากปลา ถั่วต่างๆ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ