“น้ำบูดู” ผลิตภัณฑ์แปรรูป-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจลโครงการผลิตน้ำบูดูสู่ชุมชน กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์


"น้ำบูดู" อาหารพื้นเมืองเฉพาะถิ่น มีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ หากเอ่ยถึงทีไรก็รู้แน่ชัดว่าเป็นของดีและเป็นที่นิยมรับประทาน กับข้าวยำของชาวปักษ์ใต้ แต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่กลับไม่ค่อยรู้จักว่า "บูดู" คืออะไร หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขคาดว่าในอนาคต คนรุ่นใหม่จะหันมาบริโภคแต่อาหาร Fast Food จนลืมอาหารพื้นถิ่นไป


ดังนั้น ทางกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จากโครงการผลิตน้ำบูดูสู่ชุมชน จึงมีแนวคิดที่จะสืบสานภูมิปัญญาการทำเคยน้ำ,เคยปลา, เคยกุ้ง โดยแปรรูปเป็น "บูดู" เพื่อนำมาประกอบอาหารที่ให้ทั้งประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค


นอกจากนี้เยาวชนทั้ง 5 ต้องการสืบทอดภูมิปัญญา การทำน้ำบูดูซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป รวมถึงส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน และนักศึกษาคนอื่นๆ อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code