น้ำท่วมใต้คลี่คลายแล้ว 3 จังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 10 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 3 จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ว่า ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งใน 10 จังหวัด 100 อำเภอ 646 ตำบล 5,229 หมู่บ้าน ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง ชุมพร สงขลา กระบี่ พังงา สตูล และนราธิวาส ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 581,085 ครัวเรือน 2,009,134 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 1,049,634 ไร่ สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ 4,360,518 ตัว ทางหลวงแผ่นดินน้ำท่วม 36 สายทาง 42 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 33 แห่ง ผู้เสียชีวิต 45 ราย ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 19 ราย สุราษฎร์ธานี 10 ราย พัทลุง 2 ราย กระบี่ 9 ราย ชุมพร 2 ราย ตรัง 2 ราย และพังงา 1 ราย ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 3 จังหวัด ได้แก่ พังงา นราธิวาส และสตูล


ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบอุทกภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมนำสิ่งของอุปโภค บริโภคไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


 


ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ