“น้ำท่วม”คร่าชีวิตแล้ว 19 ราย ป่วยอื้อ

สั่ง รพ.ทุกแห่งสำรองยาดูแลผู้ป่วย

 “น้ำท่วม”คร่าชีวิตแล้ว 19 ราย ป่วยอื้อ

            น้ำท่วมคร่าชีวิตคนไทย 19 ราย พบผู้ป่วยอีกเกือบ 8,000 ราย สถานพยาบาลสังกัด สธ.เสียหายรวม 99 แห่ง สั่ง รพ.ทุกแห่งในภาคกลาง-อีสานล่าง-ตะวันออก สำรองยาดูแลผู้ป่วย

            กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สรุปความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ และลพบุรี ผลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่ 10-20 ต.ค.จำนวน 69 หน่วย พบผู้ป่วย 7,967 ราย โรคที่พบมากที่สุด คือ น้ำกัดเท้าร้อยละ 46 ไข้หวัดร้อยละ 25 เครียด วิตกกังวล ร้อยละ 9 โดยได้สั่งการให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทุกจังหวัด สำรองยารักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคลมชักเพิ่มไปด้วย เนื่องจากในชุมชนอาจมีผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ และยาอาจใกล้หมด

            ได้แจกยาสามัญประจำบ้านไปแล้วจำนวน 279,000 ชุดในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ 1.จ.นครราชสีมา ยาสามัญประจำบ้าน 25,000 ชุด ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า 10,000 หลอด และยาแก้คัน 10,000 หลอด ส่งยาสามัญประจำบ้านให้ลพบุรี เลย และนครสวรรค์จังหวัดละ 10,000 ชุด ฉะเชิงเทรา 5,000 ชุด และ จ.พระนครศรีอยุธยา 2,500 ชุด ส่งยารักษาโรคน้ำกัดเท้า ให้จังหวัดสระบุรี 2,500 หลอด ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้สำรองยาสามัญประจำบ้านไว้ 500,000 ชุด ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า 50,000 หลอด ยาแก้คัน 50,000 หลอด โดยได้ให้องค์การเภสัชกรรมเตรียมผลิตสำรองไว้อีก 17 ล้านบาท           

       ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับบริจาค เวชภัณฑ์ เงิน และสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ โดยจะจัดหาเวชภัณฑ์ที่ขาดแคลน โดยสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และบัญชีชื่อ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อผู้ประสบภัย ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 340-2-11600-7 สอบถามเพิ่มเติมหมายเลข 02-590-7104-5, 02-590-7196

 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

 

 

Update :22-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code