น่าห่วง! โรคมือ เท้า ปาก สั่งเข้มศูนย์เด็กเล็ก

 /data/content/25156/cms/e_bfghikmotwy8.jpg


         สธ.ห่วงสถานการณ์โรคมือ เท้าปาก ระบาด พบสถิติตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.-20ก.ค. พบผู้ป่วยทุกจังหวัดรวม 34,834 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบมากที่สุดคือเด็กเล็ก 1 – 3 ปี


          เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 57 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ โรคมือ เท้า ปาก มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ก.ค.- ก.ย. จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 ก.ค. พบผู้ป่วยทุกจังหวัดรวม 34,834 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 1 – 3 ปี ทั้งเด็กไทย และเด็กในครอบครัวแรงงานต่างด้าวจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยต่อแสนประชากรสูง 5 อันดับแรก คือ ตราด ระยอง เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ และ จันทบุรี


          ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โรงพยาบาลทุกแห่ง เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่ แจ้งเตือนผู้ปกครองให้ดูแลป้องกันโรค เช่น การดูแลความสะอาดเครื่องเล่นล้างมือฟอกสบู่ให้เด็กบ่อยๆเป็นต้น และประสานความร่วมมือหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น อบต.ผู้บริหารโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมีเด็กเล็กอยู่รวมกันจำนวนมาก ให้ครูตรวจไข้เด็กตอนเช้าทุกวัน หากพบมีไข้ มีตุ่มใสขึ้นตามมือ ในปาก ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้เด็กหยุดเรียนและพักที่บ้านจนกว่าจะหายป่วย พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดติดเด็กอื่น


          ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส โดยเชื้อติดมากับมือที่สัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย น้ำในตุ่มพอง หรือแผล และอุจจาระของผู้ป่วยในเด็กเล็กมักจะมีไข้และมีตุ่มพองเกิดขึ้นในปาก ฝ่ามือ หรือผิวหนัง เมื่อป่วยแล้วส่วนใหญ่อาการจะหายได้เองภายใน 7 – 10วัน โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ไม่มียารักษาเฉพาะ การรักษาจะเน้นเพื่อบรรเทาอาการ เช่น การใช้ยาลดไข้ ยาทาแก้ปวดแผลที่ลิ้น และกระพุ้งแก้มผู้ดูแลเด็กควรเช็ดตัวลดไข้เป็นระยะ และให้เด็กรับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จัด ดื่มน้ำ น้ำผลไม้เย็นๆ หรือไอศกรีม และนอนพักผ่อนมากๆ ถ้าเป็นเด็กอ่อนอาจต้องป้อนนมให้แทนการดูดนม เพื่อลดการปวดแผลในปากอย่างไรก็ตาม แม้โรคนี้ป่วยแล้วสามารถหายได้เอง แต่มีผู้ป่วยบางราย ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรงมีการติดเชื้อเข้าสู่สมองและเสียชีวิตได้ ดังนั้น จึงขอให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง หมั่นสังเกตอาการของเด็กที่ป่วยโรคมือเท้าปาก หากป่วย 2 – 3วันแล้ว อาการแย่ลงคือไข้สูงขึ้น และมีอาการเหม่อตาลอย ผวา ชัก หรือซึมลงขอให้รีบพาไปพบแพทย์ด่วน


          นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า วิธีลดการเจ็บป่วยโรคมือเท้าปากที่ดีที่สุดคือการป้องกันโดยการรักษาความสะอาดร่างกาย ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆโดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหารรวมทั้งใช้ช้อนกลางและไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ถ้าพบว่ามีเด็กในโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก ต้องแยกเด็กป่วยออกจากกลุ่มเพื่อน และให้เด็กพักที่บ้านเป็นเวลา 1สัปดาห์ และให้ทำความสะอาดพื้น ห้องน้ำ สุขา เครื่องใช้ ของเล่น สนามเด็กเล่นที่โรงเรียน ตลอดจนเสื้อผ้าที่อาจปนเปื้อนเชื้อโดยอาจใช้น้ำยาฟอกขาว 1ส่วนผสมกับน้ำ 30ส่วน ทำความสะอาดสถานที่ที่อาจเป็นจุดแพร่โรคได้ เช่น สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ เครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้า สำหรับโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กหากในห้องเรียนพบเด็กป่วยในเวลาไล่เลี่ยกันมากกว่า 2 คนขอให้พิจารณาปิดเรียนและทำความสะอาด เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาด


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code