นิทรรศการ ‘Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ’

ที่มา : แปลน โมทิฟ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


นิทรรศการ 'Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ' thaihealth


นิทรรศการ “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ” 11 กันยายน 2561 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.


วันอังคารที่ 11 กันยายน2561 เวลา 09.30 – 15.30 น. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน "Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ" ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้ขยะ


ร่วมฟังประเด็นเสวนา "Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ" การเข้าสู่สังคมที่ขยะเป็นศูนย์เป็นจริงได้หรือไม่กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยปัจจุบัน โดยวิทยากรนักจัดการขยะทั้ง 3 ท่าน


คุณครูปราณี หวาดเปีย คุณครูจากโรงเรียนรุ่งอรุณ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการขยะในโรงเรียนที่ไม่หยุดอยู่แค่ภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังขยายผลผ่านการทำงานร่วมกันทั้งนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน ไปจนถึงผู้ปกครองไปสู่ระดับชุมชน


นิทรรศการ 'Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ' thaihealth


ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยามผู้ก่อตั้งโครงการ "สวนสุขภาวะห้องสมุดกำแพง" เปลี่ยนพื้นที่กองขยะเขตภาษีเจริญ ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้เพื่อชุมชน


ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย ตัวแทนจากกลุ่ม Trash Hero ประเทศไทยกลุ่มอาสาสมัครคนรักษ์โลกที่รวมตัวกันเพื่อเก็บขยะบนชายหาด คืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชายทะเลให้สวยงามไปจนถึงปรับเปลี่ยนขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นของมีมูลค่า ทำประโยชน์แก่สังคม


ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย คุณบอล ทายาท เดชเสถียร และคุณยอด พิศาล แสงจันทร์ พิธีกรจากรายการ "หนังพาไป" สองพิธีกรผู้มีประสบการณ์การจัดการขยะในบ้านด้วยตนเอง


นิทรรศการ 'Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ' thaihealth


เรียนรู้จากจุดจัดการขยะภายในศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และแนวคิดวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและสร้างสรรค์ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำหมอนหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง และจุดรับบริจาคถุงผ้าสำหรับส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยา


และเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียน "Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ" สำรวจพฤติกรรมในชีวิตประจำวันอันเป็นที่มาของการกำเนิดขยะ พร้อมทั้งนวัตกรรมการจัดการขยะตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ไปจนถึงนานาชาติ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับวิกฤตขยะที่เราล้วนต้องเผชิญหน้าในปัจจุบัน


นิทรรศการ 'Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ' thaihealth


สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ *** รับจำนวนจำกัด เพียง 150 ท่านเท่านั้น


สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 093-124-6914 โทรสาร 02-343-1552 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) (วันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.) Email:[email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code