นิทรรศการ "มหัศจรรย์เมืองผักผลไม้" งานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560

featured

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนน้องๆ เด็กและเยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการ “มหัศจรรย์เมืองผักผลไม้” นิทรรศการที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ให้กับเยาวชน พร้อมพบกับการแสดงและกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนเพลิดเพลินพร้อมมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ที่งานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 ณ อาคาร 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 17 – 27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00– 19.00 น.

Shares:
QR Code :
QR Code