นิทรรศการ กินอะไรดี What the Food

featured

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ชั้น 6 โซน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ “#กินอะไรดี” (What the Food) โดยนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 มิติ อาหาร ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง จากข้อมูล Thaihealth Watch 2022 จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2565 พบว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คนไทยนิยมเลือกรับประทานอาหารไขมันสูง อาหารแปรรูป เครื่องดื่มบรรจุขวด และกินผักผลไม้ไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการป่วยโรคกลุ่ม NCDs อาจส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของคนไทยในปี 2565 แย่ลง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3aqJlUq

Shares:
QR Code :
QR Code