นิทรรศการบุหรี่ รักไร้ควัน

featured

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส.และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ได้ร่วมพิธีเปิด นิทรรศการบุหรี่ “รักไร้ควัน” ขึ้น ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.อย่างเป็นทางการ โดยจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่ 28 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2556 ณ โซนนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/h7yivJ

Shares:
QR Code :
QR Code