นำเครือข่ายสื่อเรียนรู้ต้นแบบ “จัดการความเสี่ยง”

สคอ. นำเครือข่ายสื่อเรียนรู้ต้นแบบ “จัดการความเสี่ยง” จังหวัดขอนแก่น


นำเครือข่ายสื่อเรียนรู้ต้นแบบ “จัดการความเสี่ยง”  thaihealth


24 ส.ค.58 ในการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ ขอนแก่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของ (สสส.) และสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และผลักดันให้มีการดำเนินงานเชื่อมประสานกลไกการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องโดย มี นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม 


ในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้นำคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายกว่า 60 คน เดินทางไปยังเทศบาลตำบลลำน้ำพอง และร่วมเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านจัดการความเสี่ยง ณ บ้านหนองหญ้ารังกา ม.7 ต.ลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่ความเสี่ยงการเกิดอุบัติทางถนน แต่สามารถดำเนินงานแก้ไขป้องกันและลดอุบัติเหตุจนเป็นผลสำเร็จได้ โดยึความร่วมมือของ เทศบาลตำบลลำน้ำพองึ่็ื้ี่ัิ รพ.น้ำพอง สอจร.ขอนแก่น และเครือข่าย ได้เสนอข้อมูลการวิเคราะห์แผนที่จุดเสี่ยงให้กับีื่เทศบาลฯเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน


บ้านหนองหญ้ารังกา เมื่อครั้งตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ ได้เกิดเหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิตถึง 15 รายโดยไม่ทราบสาเหตุ ชาวบ้านจึงนิมนต์หลวงพ่อที่นับถือทำพิธีตามความเชื่อและสร้างหลักบ้านขึ้น พร้อมตั้งกฎของหมู่บ้านขึ้นโดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยไม่ให้มีคนตายเพิ่มขึ้น และภายหลังได้นำกฎมากำหนดเป็นมาตรการชุมชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน คือ ทุกวันพระห้ามยานพาหนะของบุคคลภายนอกหมู่บ้านเข้ามาในหมู่บ้าน และห้ามทำกิจกรรมต่างในหมู่บ้าน เช่น การทอเสื่อ การจักสาน การเกษตรการตัดไม้ ฯลฯ เนื่องจากเป็นการส่งเสียงดัง หากใครฝ่าฝืนถือว่าทำผิดประเพณีความเชื่อ จึงทำให้ปริมาณรถในหมู่บ้านช่วงเวลาดังกล่าวมีน้อยลงและลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้


นอกจากนี้เมื่อทำการสำรวจอย่างละเอียดพบว่าปัจจัยเสี่ยง คือ หมู่บ้านมีถนนของทางหลวงชนบทผ่าน 1 สาย แยกมาจากถนนมิตรภาพ และเป็นเส้นทางลัดออกไปตัวอำเภอ เส้นทางที่ผ่านเป็นทางสี่แยก มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟ ไม่มีสัญลักษณ์หรือป้ายเตือน ปริมาณรถสัญจรค่อนข้างมาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตสูง ทางเทศบาลและภาคีเครือข่ายจึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลำน้ำพองร่วมกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ขีดสีตีเส้นบริเวณสี่แยก จัดทำป้ายบอกทาง พร้อมเฝ้าระวังและรณรงค์ลดอุบัติเหตุในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนดำเนินการมีผู้ประสบเหตุบาดเจ็บ เดือนละ 5 คน แต่หลังการดำเนินงานมาตลอด 1 ปี ไม่มีผู้เสียชีวิตและเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นในหมู่บ้านอีกเลย


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code