นำร่อง 1,500 ตำบล ดูแลปัญหาสุขภาพจิต

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


นำร่อง 1,500 ตำบล ดูแลปัญหาสุขภาพจิต thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสุขภาพจิต ใช้กลไกตำบลจัดการสุขภาพดูแลปัญหาสุขภาพจิต นำร่อง 1,500 ตำบล หลังพบคนไทย 7 ล้านคนมีปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวช


          นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชเป็นเรื่องใกล้ตัว จากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ซึ่งดำเนินการสำรวจต่อเนื่องทุก 5 ปี ล่าสุดในปี 2556  ในกลุ่มประชากร อายุ 18 ปีขึ้นไป พบว่า คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวช 7 ล้านคน เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคตื่นตระหนก ภาวะสะเทือนขวัญหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง ปัญหาจากการใช้สุราและสารเสพติด อาการทางจิตหลงผิด การติดพนัน และปัญหาการฆ่าตัวตาย


ดังนั้น การส่งเสริมและป้องกันปัญหา จึงเป็นเรื่องสำคัญ กรมสุขภาพจิตได้ใช้กลไกตำบลจัดการสุขภาพ เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาให้กับคนในชุมชนในระดับตำบล อาศัยตำบลจัดการสุขภาพ ซึ่งมีอยู่กว่า 7,000 แห่ง  โดยใช้กลไกของ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมาช่วยกันวางระบบดูแลสุขภาพจิตชุมชนร่วมกัน ตั้งแต่การตรวจเยี่ยม ประเมิน คัดกรอง และวินิจฉัย ว่ามีปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่ ถ้ามีจะให้การช่วยเหลืออย่างไร และถ้าเป็นมากสามารถส่งรักษา ใน รพ.เฉพาะทางได้ ที่สำคัญมีการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา เมื่อกลับเข้าสู่ชุมชน ไม่เกิดตราบาป มีที่ยืนในสังคม และใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่า โดยในปี 2560 ได้นำร่อง 1,500 ตำบล และจะขยายผลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นใน 3 ปี


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code