นายอำเภอ จ.อุทัยฯ ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์


นายอำเภอ จ.อุทัยฯ ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


นายอำเภอทัพทัน ชวนคนอุทัยฯ งดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ตลอดจนมุ่งหวังให้ประชาชนลด ละ เลิกสุรา แก้ปัญหาครอบครัวและลดความยากจน


วันที่ 5 ก.ค. เวลา 08.00 น. ที่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน เป็นประธานในการมอบนโยบาย ในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เชิญชวนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านของตน เข้าร่วมโครงการนายอำเภอชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ชาวอุทัยฯ ร่วมใจทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10


เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีเวลาทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์มากขึ้น มีเงินเก็บมากขึ้น และสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งเป็นการลดปัญหาในครอบครัว และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้าย เช่น ตับแข็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ


นอกจากนี้ การงดเหล้าเข้าพรรษา ยังสามารถช่วยให้ประหยัดเงิน โดยมีผลการสำรวจการงดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ของการสำรวจประชากรจำนวน 17 ล้านคน พบว่า สามารถประหยัดเงินเฉลี่ยได้คนละ 1,857.30 บาท หรือรวมแล้วกว่า 31,574 ล้านบาท นับเป็นเงินจำนวนมาก นอกจากนี้การงดดื่มเหล้ายังช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รัฐบาลจึงไม่ต้องแบกรับภาระในการรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ ทำให้สามารถนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code