นายกฯ ร่วมรณรงค์ ‘สงกรานต์นี้ ดื่มไม่ขับ’

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


นายกฯ ร่วมรณรงค์ 'สงกรานต์นี้ ดื่มไม่ขับ'  thaihealth


สงกรานต์นี้ ดื่มไม่ขับ 'สงกรานต์แบบไทยปันน้ำใจให้แก่กัน'


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. พร้อมทีมเยาวชนและมาสคอต เข้าร่วมรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ 14 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทยปันน้ำใจให้แก่กัน” “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” พร้อมเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เขียนคำอวยพรลงบนบัตรอวยพรวันสงกรานต์แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน มีใจความสำคัญว่า “ขอให้มีความสุข สดชื่น ปลอดภัย ในห้วงวันสงกรานต์ ร่วมกันสานต่อประเพณีสงกรานต์แบบไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป ให้คนไทยทุกคนจงภูมิใจในวัฒนธรรมอันงดงามของเรา เป็นเจ้าของบ้านที่ดี และทำให้คนไทยทุกคนปลอดภัยตลอดห้วงสงกรานต์ และตลอดไป”

Shares:
QR Code :
QR Code