นายกฯให้ สสส.เร่งสร้างความเข้าใจหวัดใหญ่ 2009 แก่ประชาชน

พร้อมตั้งหน่วยเชิงรุกเชิงวิชาการ

 นายกฯให้ สสส.เร่งสร้างความเข้าใจหวัดใหญ่ 2009 แก่ประชาชน

          ที่ประชุมคณะกรรมการ สสส. เร่ง 3 มาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 จัดระบบเครือข่ายดูแลผู้ป่วย-สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน-วางมาตรการควบคุมอย่างเป็นระบบ พร้อมตั้งหน่วยเชิงรุกเชิงวิชาการ สนับสนุนทุกหน่วยงานแก้ปัญหาการแพร่ระบาด

 

          วันนี้ (17 ก.ค.) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระเร่งด่วน เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

          นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธาน สสส. คนที่ 2 แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระเร่งด่วนเรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประชาชนยังขาดความเข้าใจในการป้องกันและรักษาโรค จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางมาตรการป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

 

          โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญที่จำเป็นต้องจัดระบบเพื่อให้เกิดการป้องกันไข้หวัด 2009 อย่างมีประสิทธิภาพ จะดำเนินการใน 3 มาตรการที่สำคัญ คือ 1. การจัดระบบจัดการดูแลผู้ป่วย โดยการจัดระบบให้คำแนะนำ บริการรองรับและส่งต่อผู้ป่วยที่ชัดเจน เพื่อสามารถคัดแยกผู้ป่วยแต่ละประเภทออกจากกัน เช่น ผู้เริ่มต้นป่วยมีอาการไข้หวัดควรปฏิบัติตัวอย่างไร ควรพบแพทย์เมื่อใด ลักษณะใดที่ต้องได้รับยาต้านไวรัส ซึ่งการวางระบบจัดการในลักษณะเครือข่ายจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 2. การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน โดยจัดระบบสื่อสารทั้งหมดให้เป็นระบบและสอดคล้องกัน

 

          สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนคือ การจัดระบบโทรศัพท์สายด่วน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและการขอรับคำปรึกษา รวมทั้งสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ และมาตรการสุดท้ายคือ วางมาตรการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ และดำเนินการให้เป็นรูปธรรมที่รวดเร็ว เช่น มาตรการป้องกันในโรงเรียน ในสถานประกอบการ ในระบบขนส่งมวลชน และในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของวัคซีนป้องกันโรคให้เพียงพอต่อสถานการณ์รองประธาน สสส.กล่าว

 

          นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ สสส. ดำเนินการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะการจัดทำระบบโทรศัพท์สายด่วน พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังมีมติให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009 คณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นหน่วยเชิงรุกที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ซึ่งมาจากหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม โดยมีนพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธาน เพื่อเป็นฝ่ายกำหนดแนวทางในการสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด เพื่อมีส่วนเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างทันท่วงที

         

 

 

 

 

ที่มา: สำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

Update: 02-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ