นายกฯสั่งกค.จับมือเอกชนเตรียมพร้อมสังคมสูงอายุ

ที่มา : เดลินิวส์


นายกฯสั่งกระทรวงการคลังจับมือเอกชน เตรียมพร้อมสังคมสูงอายุ thaihealth


แฟ้มภาพ


นายกฯ สั่งกระทรวงการคลังคลังหาช่องให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้เอกชนที่จัดเตรียมสถานที่ให้คนแก่ หรือจ้างงานคนแก่ หลังพบตัวเลขคนสูงอายุไทย เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงอายุไทย


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หาทางออกมาตรการส่งเสริมและจูงใจให้เอกชนเข้ามาดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของไทย เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคเอกชนที่ประกอบการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ


สำหรับในการเข้ามาดูแลผู้สูงอายุนั้น ที่ผ่านมากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม.รับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุของไทย โดยระบุว่า โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์คือมีผู้สูงอายุสูงกว่า 30% ในอัตราที่เร็วมากและจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ภายใน 10 ปีข้างหน้าหรือปี 70


ทั้งนี้ตามข้อมูลในปี 59 ยังพบว่า สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของไทยใกล้ถึง 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งผู้สูงอายุมีจำนวนมากกว่าเด็กเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เนื่องจากในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเกิดลดลงอย่างมาก และประชากรที่เกิดในช่วงปี 2506 – 2526 กำลังเคลื่อนเข้าสู่ประชากรสูงอายุ โดยสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อเทียบกับโครงสร้างประชากรของอาเซียนที่มีผู้สูงอายุ 61 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด 639 คนถือว่าประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศอื่นๆ

Shares:
QR Code :
QR Code