นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ ‘สามพรานโมเดล’

ที่มา : เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน


นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ 'สามพรานโมเดล' thaihealth


นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “สามพรานโมเดล”


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบปีที่ 85 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยต่างๆ ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่นำผลงานไปจัดแสดง รวมถึงบูธของสามพรานโมเดล  ที่ได้รับเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “สำนักนายกรัฐมนตรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9”


ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุย ซักถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ โดยมีคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน สกว. พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งถือเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจยิ่งให้กับมูลนิธิสังคมสุขใจ


อนึ่ง โครงการวิจัย “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานโมเดล” เป็นผลงานวิจัยที่ฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในปี 2554 – 2558 เป็นการทดลองนำภาคธุรกิจ คือ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ เข้ามาร่วมงานกับชุมชน คือ เครือข่ายเกษตรกรในจ.นครปฐม เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่สินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้การดำเนินงานในรูปของกลุ่มธุรกิจ ทำให้เกิดภาคีพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มธุรกิจในรูปกลุ่มธุรกิจสหกรณ์เชิงคุณค่าสามพรานที่มีปณิธานเดียวกัน


โดยกลุ่มได้พัฒนาตัวแบบการดำเนินงานในรูปแบบของตลาดชุมชนที่ชื่อว่า “ตลาดสุขใจ” เพื่อใช้เป็นกลไกเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคเกี่ยวกับ “สินค้าเกษตรอินทรีย์” พร้อมทั้งจัดโครงการนำร่องในแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ทีมพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญ เกิดเป็นต้นแบบการทำธุรกิจที่เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาคธุรกิจเอกชน ที่นำสู่การพัฒนาที่เน้นการผลิตเพื่อความยั่งยืนและการค้าที่เป็นธรรม ส่งผลให้โครงการวิจัยดังกล่าว ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ปี 2556

Shares:
QR Code :
QR Code