นานาทัศนะ : ฟังทัศนคติอ่านสร้างชาติ

          

 

นานาทัศนะ : ฟังทัศนคติอ่านสร้างชาติ

 

 

           อักษรจากตัวหนังสือ ทำให้เด็กเข้าถึงหัวใจของการรักการอ่านได้อย่างดี

 

 

 

ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

      

            “ต้องส่งเสริมการรักการอ่าน ที่ไม่ใช่เพียงการอ่านออกเขียนได้ แต่เป็นการเล่านิทาน อ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่เด็กยังเล็ก ๆ รวมถึงต้องมีศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพ ทั้งในเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง”

      

            ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี

      

            “หากจะปรับให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา จำเป็นต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมของชาติ และทำให้เกิดทั่วแผ่นดิน”

      

            ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงพงา ลิ้มสุวรรณ

      

            “ในหนังสือมีเรื่องราวและมีชีวิตอยู่ มันจะเข้าไปอยู่ในใจเด็กได้มากกว่าที่จะสอนเขาเป็นคำพูด”

      

            นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน สถาบันรักลูก

      

            “ถ้าพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี มีนิสัยรักการอ่าน และอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างสม่ำเสมอ เด็กก็จะมีนิสัยรักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้ต่อไป”

      

            นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี หัวหน้าคลีนิคเพื่อนวัยทีน กุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

      

            “การอ่านจากหนังสือมีความเป็นธรรมชาติ สัมผัสความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่งอย่างแท้จริง ได้อรรถรส กลิ่นอาย และการสัมผัสตัวอักษรจากตัวหนังสือ ทำให้เด็กเข้าถึงหัวใจของการรักการอ่านได้อย่างดี”

      

            ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

      

            “การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กเป็นสิ่งสำคัญ และควรทำอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วัยทารกด้วยหนังสือนิทานตามวัยอันควร โดยมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยเอื้อให้เด็กเกิดจินตนาการอย่างเหมาะสมตามวัย”

      

            คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

      

            “อยากให้เด็กเป็นอย่างไร เลือกหนังสืออย่างนั้นให้กับเด็ก เรื่องอย่างนี้ใครทำใครได้ พ่อแม่คนไหนอ่าน ลูกของคนนั้นก็ได้”

      

            ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ

      

            “พ่อแม่ควรปลูกฝังลูกตั้งแต่เล็ก ๆ มีมุมหนังสือโปรดให้อ่าน อาจเป็นการ์ตูนเรื่องโปรด หรือนิทานเรื่องโปรด หรืออาจจะอ่านหนังสือด้วยกันกับลูกตั้งแต่เล็ก”

      

            นายวัลลภ ตังคนานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

      

            “การอ่านทำให้เกิดจินตนาการ หนังสือไม่มีรูปภาพ มีข้อเขียน พออ่านแล้วจะคิด จินตนาการตามไป…”

      

            แพทย์หญิงเสาวภา วชิรโรจน์ไพศาล กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

      

            “การอ่านหนังสือให้เด็กฟังทำให้เด็กฉลาด และเมื่อเขาฉลาด ก็จะชอบอ่านชอบเรียน เมื่อเขาชอบเรียน เขาก็อยากเรียนสูง ๆ และเมื่อเรียนสูง ก็จะได้งานที่ดีทำ ซึ่งเป็นผลมาจากการรักการอ่านทั้งสิ้น”

      

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

 

 

Update 23-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code